jsc
현재위치 : Home > 체크밸브

 
 
체크밸브
CHECK VALVE
 
    · 제조사 : JSC
    · Size:15A~100A (1/2"~4")
    · Type:소켓(본드식)
    · Color:회색
ㆍ유체의 역류를 방지
ㆍ수직,수평 사용가능


 
ㆍ대 규격(50A~150A),수직,수평 사용가능
ㆍ수직으로 설치시 화살표 방향을 위쪽 방향으로 설치
ㆍLarge size(2-6") can be vertically or horizontally used
ㆍWhen vertically used,keep arrow mark on the wp side
Parts & Materials
NO. DEscRIPTION PCS MATERIAL
1 Body 1 U-PVC,C-PVC,PP,PVDF
2 Bolt&nut 1 U-PVC,C-PVC,PP,PVDF
3 O-Ring 1 BRASS
4 Disc 1 U-PVC,C-PVC,PP,PVDF
5 Seal 2 U-PVC,C-PVC,PP,PVDF
6 Body 1 EPDM,FPM
 
Dimensions
  DN15-1/2" DN20-3/4" DN25-1" DN32-1 1/4" DN40-1 1/2" DN50-2" DN65-2 ½" DN80-3" DN100-4" DN150-6" DN200-8"
∅d 15 20 25 32 40 50 65 80 100 150 150
∅ D1 DIN - 25 32 40 50 63 75 90 110 160 200
ANSI 21.6 26.9 33.8 42.4 48.5 60.7 73.4 89.4 114.8 - -
JIS 22.11 26.13 32.16 38.19 48.21 60.25 76.6 9.6 114.7 - -
∅ D2 31 37 46 54 64 75 89 104 128 180 -
∅ D 46 58 68 78 88 95 166 184 218 248 248
L1 20 22 25 30 36 45 50 62 85 95 -
L 90 101 126 145 162 174 225 275 290 410 430